ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΘΕΛΟΝΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ

Η "ΠΝΟΗ ΑΓΑΠΗΣ" σας προσκαλεί να παρακολουθήσετε εκπαίδευση εθελοντών διάρκειας δύο μηνών. Μετά την παρακολούθηση θα μπορείτε να συμμετέχετε είτε σε κοινωνικές δραστηριότητες εντός του Αντικαρκινικού νοσοκομείου ο "Άγιος Σάββας" είτε σε δράσεις του Συλλόγου μας.

Περισσότερα...