Πιστοποιήσεις-Βραβεύσεις


Odoo - Παράδειγμα 1 για 3 στήλες

Βραβείο της Ακαδημίας Αθηνών

 

Το Δεκέμβριο του   2018 η «ΠΝΟΗ ΑΓΑΠΗΣ» Βραβεύτηκε από την Ακαδημία Αθηνών για την λειτουργία της πρωτοποριακής δομής, ως η Μοναδική στην Ελλάδα που συνίσταται στην υποστήριξη του δικαιώματος της στέγασης των ασθενών και συνοδών που προέρχονται από την επαρχία με την παράλληλη o λιστική Ψυχοκοινωνική Στήριξη.

Odoo - Παράδειγμα 1 για 3 στήλες

Σύστημα Διαχείρησης Ποιότητας

 

Η «ΠΝΟΗ ΑΓΑΠΗΣ» έχει εφαρμόζει   Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας   το οποίο πιστοποιήθηκε κατά το Πρότυπο ISO 9001:2015   ( ABS Quality Evaluations Certificate of Conformance No . 57138), για τα έτη 2018, 2019 and 2020.
ABS Quality Evaluations Re-Certification of Conformance  No. 141817 for year 2021.

Odoo - Παράδειγμα 3 για 3 στήλες

                  Πιστοποίηση Ξενώνων 

Η «ΠΝΟΗ ΑΓΑΠΗΣ» έχει ενταχθεί στο   Εθνικό Μητρώο Φορέων Ιδιωτικού Τομέα Μη Κερδοσκοπικού Χαρακτήρα   (Αρ.Μητρώου091110ΦΣΕ12026Ο68Ν-1033) και στο   Ειδικό Μητρώο Εθελοντικών Μη Κυβερνητικών Οργανώσεων  (Αρ. Μητρώου 091110ΦΣΕ12026Ο68Ν-0946). Επίσης, είναι   Πιστοποιημένος Φορέας για την Παροχή Υπηρεσιών Κοινωνικής Φροντίδας Μη Κερδοσκοπικού Χαρακτήρα   (ΦΕΚ 1336/τ.Β’/12-05-2016).

 

Odoo - Παράδειγμα 3 για 3 στήλες

              Patient Partnerships Awards 2021 🏆

Η  «ΠΝΟΗ ΑΓΑΠΗΣ»   τιμηθήκε  με το 1ο Βραβείο-Χρυσό για την προσφορά μας στους Ξενώνες "Ιωάννης Δ. Κριτικός" &" Ελισάβετ Φωτεινέλλη-Κριτικού". Πρόκειται για μια συλλογική προσπάθεια υποστήριξης των δικαιωμάτων των ασθενών και των φροντιστών τους, τόσο στη στέγασή τους στους Ξενώνες "Ιωάννης Δ. Κριτικός" & "Ελισάβετ Φωτεινέλλη-Κριτικού¨, χάρη στη δωρεά της κ. Ελισάβετ Φωτεινέλλη-Κριτικού, όσο και στην πολύπλευρη στήριξή τους.

 

Odoo - Παράδειγμα 3 για 3 στήλες

              Voluntary Action Awards 2023   🏆

Το Χρυσό Βραβείο απονεμήθηκε στην Πνοή Αγάπης για την κατηγορία
"Πρόνοια για τις Ευάλωτες Ομάδες" 
από   την Skywalker.gr - Εργασία  στην       Ελλάδα, αναγνωρίζοντας το πολυετές έργο τόσο των Εθελοντών μας όσο και της Δωρήτρια μας κ. Ελισάβετ Φωτεινέλλη Κριτικού και του Διοικητικού Συμβουλίου του Συλλόγου μας.

Ένα μεγάλο ευχαριστώ σε όσους έχουν σταθεί αρωγοί σε αυτό το έργο και ευελπιστούμε στη συνεχή στήριξη σας για τους ογκολογικούς ασθενείς και το υποστηρικτικό τους περιβάλλον.

Η Πρόεδρος του ΔΣ Λιάνα Θεολόγου παρέλαβε το βραβείο και το  αφιέρωσε στους ασθενείς των ξενώνων μας!!!